Zmiany w prawie górniczym w 2022 roku?

Idąc wzorem z poprzedniego roku, postanowiłem znowu przygotować dla Was informację o zmianach jakie zostały wprowadzona w Ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze w 2022 r. Jeśli czytasz mojego bloga to wiesz, że śledzę na bieżąco  zmiany w prawie górniczym i staram się dzielić z Wami moją wiedzą. Przepisy zmieniają się notorycznie i uważam, że warto być z nimi na bieżąco.

Przejdźmy zatem do podsumowania zmian jakie w 2022 roku zaszły w Ustawie PGiG.

zmiany w ustawie PGiG

Ile konkretnie było zmian?

W 2022 r. były  4 sytuacje, które doprowadziły do zmian Ustawy PGiG. Poniżej po krótce opiszę każdą z nich.

Zmiana 1

W dniu 29.06.2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany w:
– art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3 – otrzymały nowe brzmienie;
– art. 36 ust. 2 – został uchylony;
– art. 36 ust. 11 pkt 1 i 3 – zostały uchylone;
– art. 36 ust. 11 pkt 2 – otrzymał nowe brzmienie;
– po artykule 36 dodano art. 36a i 36b;
– art. 49y ust. 3 – otrzymał nowe brzmienie;
– art. 49y ust. 4 – zmodyfikowano poprzez skreślenie drugiego zdania;
– po artykule 49zd dodano art. 49zda i 49 zdb;
– po artykule 85a dodano art. 85aa;
– po artykule 92 dodano art. 92a;
– w art. 93 po ust. 6 dodano ust. 6a – 6c;
– w art. 109 po ust. 4 dodano 4a;
– w art. 205 dodano ust. 6. 

Zmiana 2

W dniu 19.10.2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany związane z likwidacją Specjalistycznego Urzędu Górniczego (SUG). Szerzej pisałem o tym tutaj.
A konkretnie zmieniono:
– art. 164 ust. 1 pkt. 3 – został uchylony;
– art. 164 ust. 2 i 3 – otrzymały nowe brzmienie;
– w art. 166 ust. 1 pkt 1 – skreślono wyrazy „oraz dyrektora SUG”,;
– w art. 166 ust. 1 pkt 7 
skreślono wyrazy „oraz dyrektorowi SUG”,;
– w art. 167 ust. 1 – skreślono wyrazy „i dyrektor SUG”,;
– w art. 167 ust. 4 – skreślono wyrazy „lub SUG”,;
– w art. 167 ust. 5 – skreślono wyrazy „i SUG”,;
– po art. 167 ust. 5 dodano ust. 5a i 5b;
– art. 167 ust. 6, 8 i 9 zostały uchylone;
– w art. 167 ust. 10 – skreślono wyrazy „i SUG”,;
– w art. 167 po ust. 10 dodano ust. 11 i 12;
– art. 169 został uchylony.

Zmiana 3

W dniu 10.11.2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która wprowadziła zmiany takie jak:
– w art. 101 ust. 2 – dodano drugie zdanie w brzmieniu „Decyzja ta jest ostateczna.”
– w art. 101 po ust. 10 dodano ust. 10a w brzmieniu „Decyzja, o której mowa w ust. 10, jest ostateczna.”.
W dużym skrócie zmiany te dotyczą spraw związanych z ewidencją zasobów złóż kopalin. 

Zmiana 4

W dniu 21.12.2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, która wprowadziła zmiany takie jak:
– w art. 34 po ust. 2 dodaje się ust. 2a;
– w art. 108 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie.

zmiany w ustawie PGiG

Podsumowanie

Myślę, że nie ma co więcej się rozpisywać w tym temacie. Każdą z tych zmian możecie sobie sprawdzić sięgając do aktualnej Ustawy PGiG gdzie odszukacie konkretny artykuł i sprawdzicie co tam jest napisane.

Na koniec chciałbym dodać, że przed nami rysuje się kolejna duża miana Ustawy PGiG, o której już wielokrotnie pisałem i mówiłem. Poniżej wrzucam linki do filmów i artykułów, które niedawno publikowałem w tej sprawie. Jeśli jeszcze tego nie widzieliście to zachęcam do zapoznania się ze szczegółami nadchodzących zmian.

ustawa prawo geologiczne i górnicze
 1. Michal

  dlaczego po robotach strzałowych zwiera się końcówki linii strzałowej?
  oraz czy nadgornik może prowadzić zmianę?

  1. Linię strzałową elektryczną zwiera się obustronnie do momentu przystąpienia do odpalania ładunków materiałów wybuchowych, a nie po robotach strzałowych. Robi się to ze względów bezpieczeństwa.
   Według obecnie obowiązujących przepisów nie ma już stanowiska nadgórnik. Kiedyś była to osoba niższego dozoru górniczego. Dziś nie ma już niższego i średniego dozoru. Jest tylko dozór, który połączył te dwa szczeble. Tak więc nadgórnik to jest to samo co sztygar i może samodzielnie prowadzić zmianę chyba, że… wewnętrzne ustalenia firmy lub KRZG na to nie pozwalają. Natomiast aktualne przepisy nic na ten temat nie mówią.

 2. Michal

  względy bezpieczeństwa tzn.? U mnie są wykonywane roboty strzałowe a po nich wejście do przodka i zwieranie linii. Linia strzałową do pewnego momentu jest stała.

  1. Przy stosowaniu systemu elektrycznego w robotach strzałowych linię strzałową zwiera się żeby nie doszło do niezamierzonej detonacji np. w przypadku wystąpienia prądów błądzących.
   Po robotach strzałowych robi się to żeby przeprowadzić kontrolę w celu wykrycia ewentualnych niewypałów.

 3. Maciej

  witam,
  Mam pytanie odnośnie zostania sztygarem. Czy jeżeli posiadam wykształcenie średnie techniczne o kierunku elektryk to mogę zostać sztygarem ?

  pozdrawiam
  Maciej

  1. Witaj Maciek
   Sztygarem w jakiej specjalności chcesz zostać (górniczej, elektrycznej)? i w jakim zakładzie górniczym (podziemnym, odkrywkowym, otworowym)?
   Zbyt mało danych podajesz żebym mógł udzielić Ci odpowiedzi.
   Pozdrawiam

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.