FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Często dostaję od czytelników różne pytania. Wiele z nich się powtarza. Dlatego też poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na problem dotyczący Ciebie, napisz komentarz lub do mnie na maila, a ja postaram się pomóc Ci zamieszczając odpowiedź w poniższej sekcji.

Jak długo trzeba czekać na egzamin w OUG po złożeniu wniosku o stwierdzenie kwalifikacji?
Z reguły czas oczekiwania wynosi od 1 do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W jaki sposób dowiem się o terminie egzaminu?
Na 2 tygodnie przed egzaminem powinieneś otrzymać listem poleconym informację z Okręgowego Urzędu Górniczego o dokładnym terminie egzaminu (data, godzina, nr pokoju).

Jak wypełnić wniosek o stwierdzenie kwalifikacji?
Dowiesz się tego po tym linkiem.

Czy mogę zdawać egzamin w innym OUG niż ten, który jest właściwy dla miejsca mojego zameldowania?
Dowiesz się tego pod tym linkiem.

Jak odpowiadać na pytania w trakcie egzaminu?
Dowiesz się tego pod tym linkiem i pod tym linkiem.

Jaki jest koszt za egzamin?
Aktualna informacja na ten temat znajduje się na stronie WUG.

Jeśli nie zdam egzaminu to po jakim czasie mogę znowu starać się o stwierdzenie kwalifikacji?
Nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym przeprowadzono egzamin, który „oblałeś” – dotyczy kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.
W najbliższym możliwym terminie ustalonym przez organ administracji geologicznej – dotyczy kwalifikacji w zakresie geologii.

Jak wygląda egzamin w rzeczywistości?
Przeczytaj mój artykuł na ten temat.

Jakie kwalifikacje stwierdzają Okręgowe Urzędy Górnicze a jakie Wyższy Urząd Górniczy?
Informację na ten temat znajdziesz w moim artykule lub na stronie WUG.