Podmiot zewnętrzny w ruchu zakładu górniczego

Jakie są zasady powierzania wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego podmiotom zewnętrznym?

Jest to bardzo istotny temat w obecnym czasie, gdyż przedsiębiorcy posiadający zakłady górnicze, zlecają szereg różnego rodzaju prac firmom zewnętrznym. Do takich prac możemy zaliczyć m. in. roboty wiertniczo – strzałowe, zdejmowanie nadkładu, udostępnianie złoża, prace remontowe i szereg innych. Warto wiedzieć jakie warunki trzeba spełnić żeby być w zgodzie z przepisami prawa. 

Konkretnie chodzi mi tutaj o zapisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, która mówi, że w stosunku do firm wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego, powinno stosować się zapisy w/w Ustawy. 

O jakie zapisy chodzi konkretnie?

Otóż podmioty świadczące usługi, są obowiązane spełniać następujące wymagania w zależności od rodzaju zakładu górniczego w jakim wykonują prace:

 • muszą zapewnić odpowiednie służby ruchu, w tym osoby kierownictwa i dozoru ruchu oraz osoby o kwalifikacjach niezbędnych do kierowania i wykonywania określonego rodzaju robót;
 • muszą zapewnić niezbędne środki materialne i techniczne umożliwiające bezpieczne wykonywanie robót;
 • powinny przeszkolić pracowników w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności;
 • powinny ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe na stanowisku pracy oraz poinformować pracowników o tym ryzyku, a także stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko.

Jakie są obowiązki po stronie zakładu górniczego?

Przedsiębiorca, który chce zlecić wykonanie określonych prac firmie zewnętrznej w ruchu ZG, musi określić sposób organizacji prac wraz z wszystkimi ustaleniami zapewniającymi bezpieczne wykonywanie robót w umowie, którą musi podpisać z danym podmiotem. Do umowy powinien być również załączony schemat organizacyjny. Poniżej przykładowy schemat:

Umowa ta jest bardzo ważnym elementem regulującym współpracę pomiędzy przedsiębiorcą a podmiotem zewnętrznym. Często jest to dokument, o którym się zapomina. Niektórzy myślą, że samo zamówienie usługi wystarczy. Jednak z reguły nie wystarcza. Jeżeli zamówienie nie określa sposobu organizacji prac wraz ze schematem organizacyjnym i nie zostało podpisane przez obydwie strony, to praktycznie nie jest żadnym prawomocnym dokumentem dla inspektorów urzędu górniczego.

Jakie są konsekwencje braku umowy?

Tego typu sytuacja dla urzędnika jest jawnym naruszeniem zapisów Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze (konkretnie art. 121 ust. 3). Pierwsze co może zrobić urzędnik, gdy natknie się na taką sytuację w trakcie kontroli, to wstrzymać ruch zakładu górniczego w zakresie dotyczącym wykonywania prac przez podmiot zewnętrzny. Taka decyzja oczywiście może dość mocno zaszkodzić firmie i przyblokować pewne istotne prace kopalni i spowodować duże straty finansowe. Dodatkowo inspektor może nałożyć na KRZG mandat karny uzasadniając swoja decyzję tym, że dopuszczając się takiego zaniedbania, spowodowano zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników lub ruchu zakładu górniczego.

Najgorszą karą jaka może dotknąć w tym przypadku Kierownika Ruchu jest pozbawienie go uprawnień do wykonywania zawodu na okres do 2 lat. Decyzję taką może wydać Prezes Wyższego Urzędu Górniczego do pięciu lat czasu od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego tego typu decyzję.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Oczywiście musimy również dopuścić do pracy w ruchu zakładu górniczego pracowników podmiotu zewnętrznego. Pracownicy Ci muszą spełniać wymagania takie same jak Ci, którzy są bezpośrednio zatrudnieni w zakładzie górniczym. O tym jakie wymagania należy spełnić żeby móc dopuścić pracownika do pracy w ruchu zakładu górniczego pisałem tutaj.
Mając dopełnione wszystkie powyższe formalności możemy „spać spokojnie”.

To wszystko w tym temacie. Jeżeli masz jakieś uwagi lub spostrzeżenia co do tej kwestii to gorąco zachęcam do komentowania lub kontaktu mailowego. Bardzo często na egzaminach pada pytanie – „Proszę określić warunki dopuszczenia do pracy w ruchu ZG podmiotu zewnętrznego”. Jest to kolejny argument, który przemawia za tym, że warto być w temacie i wiedzieć jakie są wymagania względem podmiotów zewnętrznych.
Jeśli jesteś w trakcie przygotowania się do podniesienia swoich kwalifikacji i masz zamiar uczyć się do egzaminu na stwierdzenie kwalifikacji, to zachęcam Cię do zapoznania się z pewnym rozwiązaniem, które przedstawiam na tej stronie.

Pozdrawiam
Piotrek

 1. Adam

  a co w przypadku firmy serwisującej maszyny np serwis silnika spalinowego maszyny. Przyjeżdża jeden serwisant, firma nie posiada dozoru, pracownik pracuje pod nadzorem osoby dozory zleceniodawcy czy jest to praca w róchu zakładu górniczego?

  1. Witaj
   Jeśli usługa którą wykonuje serwisant jest w granicach zakładu górniczego, to tak jest to praca w ruchu zakładu górniczego. Pracownik ten podlega wtedy pod osobę dozoru ruchu nadzorującą zmianę lub inną osobę dozoru wytypowaną do nadzorowania tych prac.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.