Instrukcja bezpiecznego wykonywania pracy

Co to jest?

Z czym Ci się kojarzy instrukcja bezpiecznego wykonywania pracy? Zapewne z jakimś obszernym dokumentem napisanym drobnym drukiem. Często gdy kupujemy jakiś nowy sprzęt do domu to taką właśnie instrukcję dostajemy w zestawie razem z zakupionym urządzeniem. Jest to bardzo ważny dokument i myślę, że zgodzisz się ze mną, że bardzo często jest lekceważony. Nie czytamy instrukcji, wrzucamy ją gdzieś do szuflady i zapominamy o jej istnieniu. Dopiero gdy coś złego zaczyna się dziać z naszym nowo zakupionym sprzętem to szukamy instrukcji i staramy się odczytać w niej jak sobie poradzić z problemem. Mało kiedy instrukcja jest czytana przed rozpoczęciem eksploatacji naszego sprzętu.

Jest to bardzo zły nawyk i podobny schemat możemy czasami zauważyć w życiu zawodowym. Na każde stanowisko pracy w zakładzie górniczym powinna być sporządzona instrukcja bezpiecznego wykonywania pracy. 

Dlaczego?

Obowiązek ten narzucają przepisy polskiego prawa. Według rozporządzeń wynikających w Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze to Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego jest odpowiedzialny za opracowanie zrozumiałej dla pracowników instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy, dla stanowiska lub miejsca pracy w ruchu zakładu górniczego.

Co powinna zawierać taka instrukcja?

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego a także według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, instrukcja bezpiecznego wykonywania pracy powinna zawierać w szczególności:

1. opis czynności wykonywanych przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy;
2. zasady i sposób bezpiecznego wykonywania pracy;
3. zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników, z uwzględnieniem zagrożeń występujących podczas wykonywania poszczególnych prac;
4. zasady ochrony przed zagrożeniami, o których mowa w pkt 3;
5. informacje o stosowaniu sprzętu ochronnego i ratunkowego.

Ponadto przepisy jasno mówią, że projekt każdej instrukcji konsultuje się z pracownikami lub ich reprezentantami, wyłonionymi w sposób przyjęty w danym zakładzie. Po zakończeniu konsultacji instrukcja taka jest zatwierdzana przez kierownika ruchu
zakładu górniczego. Instrukcje powinny być tak sformułowane aby były zrozumiałe dla wszystkich pracowników, których dotyczą.

Co dalej należy zrobić z taką instrukcją?

W przypadku dokumentu takiego jak instrukcja bezpiecznego wykonywania pracy, należy wystrzegać się postępowania jakie opisałem na początku tego artykułu. Nie można takiej instrukcji po prostu wrzucić do segregatora i o niej zapomnieć. Instrukcja taka musi cały czas żyć. Przede wszystkim każdy pracownik, którego dotyczy instrukcja powinien zostać z nią zapoznany. Następnie pracownik powinien potwierdzić pisemnie to, że zapoznał się z instrukcją i przyjął jej zapisy do stosowania. Instrukcje taką należy również aktualizować na bieżąco każdorazowo gdy dojdzie do jakiejś zmiany na stanowisku lub w miejscu wykonywania pracy. Kopalnia to organizm żywy i zmiany zachodzą w niej bardzo często. Za tymi zmianami powinna iść weryfikacja i poprawa instrukcji. Niejednokrotnie spotkałem się z instrukcjami kilku a nawet kilkunastoletnimi, w które nikt nie zaglądał przez wiele lat. Staraj się nie dopuszczać do takiej sytuacji.

Zapoznanie z instrukcją jest to bardzo ważny element wdrażania nowych pracowników. Musisz o tym pamiętać. Jest kilka kluczowych wymagań, które trzeba spełnić aby dopuścić pracownika do pracy w zakładzie górniczym. Szerzej pisałem o tym tutaj. I jednym z takich wymagań jest zapoznanie tego pracownika z wszystkimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania pracy, które dotyczą jego stanowiska lub rodzaju pracy którą będzie wykonywał. Ważne jest również to, że z instrukcjami tymi należy również zapoznać pracowników firm zewnętrznych, które mają przystąpić do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego.

Bardzo ważne!

Chciałem na zakończenie jeszcze raz zaznaczyć, że zapoznanie pracowników z instrukcjami jest kluczowym elementem naszych codziennych obowiązków. Jeśli dopuścimy pracownika do pracy bez wcześniejszego przedstawienia mu instrukcji to musimy liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Przypomnę również, że samo zapoznanie nie wystarczy. Pracownik musi potwierdzić własnoręcznym podpisem, że zapoznał się z instrukcją, jest ona dla niego zrozumiała i przyjmuje jej zapisy do stosowania.

Za dopuszczenie pracownika do pracy bez przeszkolenia go z zasad bezpiecznego wykonywania powierzonych mu czynności, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego może otrzymać karę pieniężną. Oczywiście konsekwencje będą znacznie poważniejsze jeżeli dojdzie do wypadku lub jakiegoś niebezpiecznego zdarzenia z udziałem pracownika, który nie został zapoznany z instrukcjami. Wtedy ustalenie winnego jest jednoznaczne. I nawet jeżeli błąd popełnił pracownik to i tak odpowiedzialność poniesie KRZG ponieważ pracownik został dopuszczony do pracy bez zapoznania go z instrukcją bezpiecznego wykonywania pracy co w bezpośredni sposób mogło przyczynić się do wypadkul lub niebezpiecznego zdarzenia.

Co jeszcze?

Bardzo często w trakcie egzaminów na stwierdzenie kwalifikacji pojawia się pytanie o instrukcje, więc tym bardziej warto pamiętać o tym ważnym dokumencie. Więcej informacji na temat egzaminów na stwierdzenie kwalifikacji oraz o tym jak się skutecznie do nich przygotować znajdziesz tutaj oraz w innych moich artykułach.

Pozdrawiam serdecznie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.