Co to jest technika górnicza?

Czym jest technika górnicza?

Wiele razy słyszałem to pytanie i powiem szczerze, że poświęciłem trochę czasu żeby znaleźć odpowiednią definicję, która by wyczerpywała to zagadnienie. Niestety nie znalazłem niczego konkretnego. Zatem pokusiłem się o sformułowanie własnej definicji w oparciu o informacje jakie zgromadziłem. Ale zacznijmy od początku.

technika górnicza

O co chodzi z tą techniką górniczą?

W przepisach górniczych kilkakrotnie pada stwierdzenie, że należy coś wykonywać zgodnie z zasadami techniki górniczej.
Na przykład:
1. Drążenie tuneli z zastosowaniem techniki górniczej.
2. Ruchu zakładu górniczego prowadzi się zgodnie z zasadami techniki górniczej.

Wszystko fajnie, tylko nikt nie sprecyzował czym jest owa technika górnicza.

W związku z tym zacznijmy od tego czym w ogóle jest technika? Słowo to pochodzi z języka greckiego, gdzie oznacza sztukę, kunszt, umiejętność czy rzemiosło.
Posłużę się kilkoma definicjami techniki znalezionymi w niżej wymienionych źródłach:

1. Strona Słownik języka polskiego PWN
Technika:
wiedza na temat praktycznego wykorzystania osiągnięć nauki w przemyśle, transporcie, medycynie itp.; oraz praktyczne wykorzystanie tej wiedzy.
Technika: wyuczona i wyćwiczona umiejętność wykonywania jakichś czynności.

2. Wikipedia
Technika:
(stgr. τέχνηtechnē „sztuka, rzemiosło, kunszt, umiejętność”) – wytwarzanie zjawisk i przedmiotów niewystępujących naturalnie w przyrodzie. Pojęcie techniki bywa popularnie utożsamiane z technologią, czyli wiedzą o wytwarzaniu za pomocą środków technicznych.

3. Strona Encyklopedia PWN
Technika: dziedzina ludzkiej działalności, której celem jest oparte na wiedzy (na podstawach naukowych) produkowanie rzeczy i wywoływanie zjawisk niewystępujących w przyrodzie oraz przekształcanie wytworów przyrody.

Na tej samej stronie możemy również przeczytać, że:
Podziału techniki (w znaczeniu pierwszym, ogólnym) dokonuje się wg różnorodnych kryteriów. Biorąc pod uwagę dziedzinę zastosowań, rozróżnia się:
– technikę budowy maszyn,
– budowlaną,
– chemiczną,
– elektroniczną,
– górniczą,
– hutniczą,
– informatyczną,
– medyczną,
– rolniczą,
– telekomunikacyjną i wiele innych.

Technika górnicza - definicja i podsumowanie

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy sformułowałem własną treść definicji, a mianowicie:

Technika górnicza: jest to dziedzina ludzkiej działalności, której celem jest oparte na podstawach naukowych i prawnych, wykonywanie działalności górniczej polegającej na wytwarzaniu produktów i rozwiązań technicznych, wywoływaniu zjawisk niewystępujących w przyrodzie oraz przekształcanie wytworów przyrody.

Dodam tylko, że jest to moja interpretacja i możecie się z nią nie zgadzać. Starałem się aby definicja była krótka i wyczerpywała w prosty sposób zagadnienie. Jeśli macie jakieś uwagi lub własne sugestie co do tej definicji to napiszcie to w komentarzu pod tym artykułem i myślę, że będzie to znakomite uzupełnienie tego co ja zaproponowałem.

Dodam również, że pytałem kilkukrotnie różnych inspektorów Okręgowych Urzędów Górniczych o definicję techniki górniczej i nigdy nie uzyskałem jednoznacznej i precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie.

ustawa prawo geologiczne i górnicze
ustawa prawo geologiczne i górnicze
 1. Radek

  Na takie zagadnienie odpowiedziałem w postaci definicji sztuka górnicza – całokształt umiejętności i wyczucia niezbędnych do bezpiecznego i właściwego wykonywania roboty górniczej.

  Jako następne zagadnienie dostałem – wymień 10 przykładów techniki/sztuki górniczej i tu pojawił się problem

 2. Paweł

  Często też pojawia się pytanie: Co to jest sztuka górnicza?

 3. Dawid

  Podajcie proszę jakieś przykłady owej sztuki górniczej.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.