Zmiany w prawie górniczym w 2021 roku?

Przepisy w Polsce ciągle się zmieniają i ciężko jest nadążyć za tymi zmianami. Czasami zmiany są istotne, a czasami są bardzo „kosmetyczne”, że nawet nie warto zaprzątać sobie nimi głowę. Ja, z racji wykonywanego zawodu (górnik), za punk honoru przyjąłem sobie bieżące śledzenie zmiany w prawie górniczym. Robię to już od kilku lat. Od momentu kiedy udostępniłem do sprzedaży mój produkt – opracowania pytań egzaminacyjnych.

zmiany w prawie górniczym

Robię to nie tylko dla siebie ale przede wszystkim dla Was, moich klientów i czytelników. Myślę, że zgodzisz się ze mną, że dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, które w swojej pracy zawodowej odpowiadają za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz za zgodne z prawem prowadzenie ruchu zakładu górniczego, wiedza o aktualnie obowiązującym prawie jest niezwykle ważna. Jest bardzo ważna przede wszystkim po to, żeby móc spać spokojnie. Żeby mieć pewność, że decyzje które podejmujemy są zgodne z prawem.

Dlatego na zakończenie 2021 r. postanowiłem zrobić małe podsumowanie zmian jakie w tym roku zaszły w Ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze (PGiG).

Ile konkretnie było zmian?

Żeby Was nie zanudzić tym wpisem, postaram się być konkretny i precyzyjny zarazem, bo doskonale wiem jak niechętnie czyta się prawne dywagacje 🙂

Tak więc w 2021 roku było 5 sytuacji, które doprowadziły do zmian Ustawy PGiG. Poniżej po krótce opiszę każdą z nich.

Zmiana nr 1

W dniu 05.10.2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, która wprowadziła zmianę w art. 127m ust. 2 Ustawy PGiG.

Zmiana nr 2

W dniu 18.02.2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowychWprowadziła ona następującą zmianę Ustawy PGiG – w art. 161 w ust. 3 po punkcie 2 dodano punkt 2a.

Zmiana nr 3

W dniu 13.05.2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Przepis ten wprowadził w Ustawie PGiG następującą zmianę – w art. 24 dodano ust. 6.

Zmiana nr 4

W mojej ocenie jest to najważniejsza zmiana w bieżącym roku. Jest to Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2021 r. sygn. akt SK 19/15Wyrok ten „kasuje” ust. 2 artykułu 41 Ustawy PGiG. Napisałem na ten temat osobny artykuł – Postępowanie koncesyjne – niekorzystne zmianyZachęcam do jego przeczytania gdyż ta zmiana może bardzo mocno wpływać na możliwości uzyskania koncesji na eksploatację złóż kopalin.

Zmiana nr 5

W dniu 24.12.2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Przepis ten wprowadził w Ustawie PGiG następującą zmianę – w art. 69 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „art. 52 ust. 4” dodaje się wyrazy „i 8”. Czyli mówiąc wprost – bardzo kosmetyczna zmiana.

zmiany w prawie górniczym

Podsumowanie

Myślę, że nie ma co więcej się rozpisywać w tym temacie. Każdą z tych zmian możecie sobie sprawdzić sięgając do aktualnej Ustawy PGiG gdzie odszukacie konkretny artykuł i sprawdzicie co tam jest napisane.
W tle czai się cały czas zmiana Rozporządzenia w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, o której pisałem w kwietniu bieżącego roku – sprawdź artykułNatomiast jak do tej pory jest cisza w tym temacie i nie wiem za bardzo kiedy coś się pojawi.

To było by wszystko jeśli chodzi o podsumowanie zmian w 2021 roku. Zachęcam Cię do zostawienia komentarza pod tym artykułem oraz do przeczytania innych wpisów w których staram się dzielić z Wami swoją wiedzą. Im więcej komentarzy tym większą mam motywację żeby tworzyć dla Was nowe treści.

Powiązane artykuły:
1. Co dalej z Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji?
2. Postępowanie koncesyjne – niekorzystne zmiany.
3. Nowe rozporządzenie – BHP przy urządzeniach energetycznych.
4. Pytania egzaminacyjne.

zmiany w prawie górniczym

zmiany w prawie górniczym

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.