Zagrożenie klimatyczne – zmiany

Ten wpis jest bardzo krótki i pełni rolę czysto informacyjną. Być może informacja w nim zawarta jest już Tobie znana. Być może gdy go czytasz, te dane będą już nieaktualne (mamy grudzień 2019 r.). Nie mniej jednak warto poświęcić kilka minut na analizę.

Co się zmieniło?

W 2019 roku doszło do zmiany Rozporządzenia w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. Zmiana jaka została wprowadzona dotyczyła zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych. Znowelizowane zostały: § 21, § 22 ust. 2–4 oraz § 23 rozporządzenia w sprawie zagrożeń.

Co jeszcze zostało zmienione?

Nowelizacja ta wymusiła również zmianę Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118). 22 sierpnia 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Energii zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. Znowelizowane zostały: § 445, § 447 oraz punkty z załącznika nr 3 do rozporządzenia, takie jak: 4.1; 4.1.1; 4.1.2; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.4; 4.3.6; 4.3.7; 4.3.9. Ponadto dodano: § 445a, § 445b, § 445c oraz pkt 4.1.3 w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Natomiast uchylono § 446.

Pozwoliłem sobie na zestawienie tych zmian w formie tabeli. W lewej kolumnie jest tekst w poprzedniej wersji, a w prawej kolumnie jest tekst z aktualnie obowiązujących rozporządzeń. Poniżej w łatwy sposób możesz porównać sobie co zostało konkretnie zmienione.

Na zakończenie warto również nadmienić, że niebawem (26 marzec 2020 r.) wejdzie w życie nowe Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830),
a jednocześnie straci moc Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492).

Jak widać jedno czego możemy być zawsze pewni, to ciągłe zmiany. Warto za nimi podążać i być na bieżąco z przepisami, bo wiedza zawsze procentuje, a na pewno może nas uchronić od kłopotów.

Powiązane wpisy:
1. Zagrożenia w zakładach górniczych.
2. Zagrożenie metanowe.
3. Pytania egzaminacyjne.

  1. Nowe RME z 28.08.2019 poza zmiana monistra, który je wypuszcza wydłuża okres przechowywania polecenia pisemnego z 30 do 90 dni

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.