Nowe rozporządzenie strzałowe

Cześć

Nie wiem czy wiesz, że na początku bieżącego roku pojawiło się nowe Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego (pobierz rozporządzenie). Rozporządzenie wchodzi w życie 1 lipca 2017 roku więc jest jeszcze trochę czasu na zapoznanie się z nim, a dodatkowo wzory dokumetów ewidencji stosowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mogą być stosowane przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia czyli do 31 stycznia 2018 roku.

Ważną informacją również jest to, że zakres spraw uregulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w:
1) rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 655),
2) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe (Dz. U. poz. 858, z 2004 r. poz. 2255 oraz z 2007 r. poz. 725),
3) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite (Dz. U. poz. 962 oraz z 2004 r. poz. 212),
4) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. poz. 1169, z 2006 r. poz. 863 oraz z 2010 r. poz. 855),
5) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. poz. 961, z 2004 r. poz. 213 oraz z 2007 r. poz. 726)
które w tym zakresie tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60 i 202).

Tak więc jak widać szykuje się spora zmiana i osoby odpowiedzialne za prowadzenie ruchu zakładu górniczego będą musiały zrewidować swoje instrukcje, procedury, zarządzenia, ustalenia lub polecenia służbowe. Zmiana będzie dotyczyła rownież osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji, które w bieżącym roku będą chciały przystąpić do egzaminu. Musisz pamiętać, że do końca czerwca 2017 r. obowiązują jeszcze wymienione wyżej akty prawne, a dopiero od lipca wejdzie w życie nowe rozporządzenie. Tak więc jeśli planujeszcz ubieganie się o stwierdzenie kwalifikacji w drugiej połowie 2017 roku to zdecydowanie muszisz uczyć się już z nowego rozporządzenia.

W związku z tym wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników bloga rozpocząłem aktualizację moich opracowań i tych chętny którzy będą chcieli z nich skorzystać, informuję że wszystkie pytania będą zaktualizowane zgodnie z nowym rozporządzeniem jeszcze przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia. Kompleksową informację na ten temat znajdziesz tutaj.

Zachęcam również do zapisania się poniżej na newsletter i pobrania darmowej wersji opracowanych pytań egzaminacyjnych.

Zgadzam się z Polityką Prywatności

 Pozdrawiam Cię serdecznie

  1. M.

    Hey!
    Wg Twojej opinii, poza wprowadzeniem funkcji Kierownika Działu Techniki Strzałowej, jakie są jeszcze najistotniejsze zmiany dotyczące wejścia w życie nowego rozporządzenia?

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.