Kierownik Działu Techniki Strzałowej

Kim jest Kierownik działu techniki strzałowej?

Im bliżej wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego, tym więcej zaczyna pojawiać się pytań i niejasności co do tego tematu. Dla jasności dodam, że rozporządzenie wchodzi w życie 1 lipca 2017 r. Jednym z ciekawych zapisów tego Rozporządzenia jest § 6 z którego wynika, że KRZG musi zapewnić zatrudnienie na stanowisku kierownika działu obejmującego swoją właściwością sprawy techniki strzałowej, zwanego dalej „kierownik działu techniki strzałowej”, oraz jego zastępcy.

Osoby te powinny spełnić następujące wymagania:
1) w podziemnych zakładach górniczych – posiada stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności na tym stanowisku,
2) w odkrywkowych zakładach górniczych i w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi
– posiada stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności kierownika ruchu zakładu górniczego lub kierownika działu górniczego lub osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej.
Ponadto osoby te muszą ukończyć kurs specjalistyczny dla osób kierujących działem techniki strzałowej.


Jeżeli chodzi o kopalnie podziemne to temat nie jest nowy i takie stanowisko jest ujęte w strukturach organizacyjnych tego typu zakładów. Wymagania co do tego stanowiska są również określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Natomiast jest to nowość w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych, przynajmniej w tych mniejszych oraz w tych, które prowadzą roboty strzałowe systemem zleconym czyli zlecają całość prac związanych z wierceniem otworów strzałowych i wykonywaniem robót strzałowych firmom zewnętrznym, które specjalizują się w tego typu pracach.

Pierwszym pytaniem jakie się nasuwa na myśl jest – Dlaczego to KRZG ma zapewnić zatrudnienie kierownika działu techniki strzałowej? Przecież KRZG nie jest przedsiębiorcą (choć w teorii jest to możliwe) i przeważnie nie jest upoważniony do zatrudniania. To raczej przedsiębiorca (właściciel zakładu górniczego) powinien być odpowiedzialny za zatrudnienie takiej osoby. Ale przepis jednak wymusza na KRZG aby to on zadbał o ten aspekt. Jeżeli nie zadba to musi się liczyć z konsekwencjami.

Drugie pytanie jakie się nasuwa – jak wygląda i gdzie można przejść ten kurs specjalistyczny dla osób kierujących działem techniki strzałowej? Do tej pory takich kursów nie było na rynku. Tutaj od razu powiem, że firmy zajmujące się tematyką szkoleń szybko podchwyciły temat. Na dzień dzisiejszy jest już sporo placówek szkoleniowych, które w swojej ofercie takie szkolenie proponują. Ceny kształtują się w granicach od 250 do 1000 złotych brutto za ten kurs. Poniżej dodam kilka szczegółów na ten temat.

Co dalej robić?

Wszyscy KRZG powinni się zmobilizować i jak najszybciej dostosować się do tego wymogu bo od 1 lipca 2017 r. w każdej kopalni dla prowadzenia spraw związanych z kierowaniem gospodarką środkami strzałowymi i sprzętem strzałowym oraz nadzorem nad nią, a także spraw związanych z nadzorem nad wykonywaniem robót strzałowych w zakładzie górniczym wymagane jest obsadzenie stanowiska kierownika działu techniki strzałowej przez osobę (o wymaganych kwalifikacjach) upoważnioną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Ponadto stanowisko Wyższego Urzędu Górniczego jest takie, że stosowane aktualnie w odkrywkowych zakładach górniczych nazewnictwo stanowiska osoby odpowiedzialnej za sprawowanie nadzoru nad gospodarką środkami strzałowymi, sprzętem strzałowym oraz wykonywanymi robotami strzałowymi w zakładzie górniczym lub grupie zakładów górniczych takie jak: „kierownik służby strzałowej”, „inżynier strzałowy”, „technik strzałowy” itp. z dniem 1 lipca 2017 r. należy zastąpić określeniem „kierownik działu techniki strzałowej”. Utworzenie stanowiska kierownika działu techniki strzałowej jest obligatoryjne dla wszystkich odkrywkowych zakładów górniczych i należy je umieścić w strukturze organizacyjnej zakładu górniczego. Kierownikiem działu techniki strzałowej może byc pracownik zakładu górniczego lub pracownik podmiotu wykonującego w zakresie swej działalności zawodowej czynności powierzone mu w ruchu zakładu górniczego na mocy umowy zawartej między przedsiębiorcą a podmiotem.

Warto też wiedzieć, że ukończone kursy specjalistyczne inżyniera (technika) strzałowego spełniają wymogi dla pełnienia od 1 lipca 2017 r. funkcji kierownika działu techniki strzałowej. Podobnie wygląda sprawa w przypadku osoby posiadającej kwalifikacje osoby dozoru ruchu w specjalności górniczej – technika strzałowa, która ukończyła w/w kurs.
Natomiast kurs specjalistyczny dla „nowych” osób kierujących działem techniki strzałowej odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 112 ust. 2 – 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, czyli szkolenie organizuje i prowadzi przedsiębiorca lub na jego zlecenie jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową posiadająca odpowiednią kadrę oraz niezbędne środki umożliwiające właściwe szkolenie (informacja z WUG – sprawdź).

To tyle w tym temacie. Reasumując – nie taki diabeł straszny jak go malują, choć czasu już niewiele zostało więc wszystkich kierowników zachęcam do działania. Zachęcam również do pozostawiania komentarzy.

Na koniec dodam tylko informację, że wszystkie opracowania pytań egzaminacyjnych zostały już zaktualizowane pod kątem nowego Rozporządzenia Ministra Energii i kompleksową informację na ten temat znajdziesz tutaj.

Pozdrawiam
Piotrek

 

 1. Piotrek fajnie ale szczegółów pisze się inaczej ” Niżej podam kilka szczegułów „

  1. Hej Jarek
   Dzięki za uwagę 🙂
   Już poprawione

 2. waldemar cieśluk

  Warto też wiedzieć, że ukończone kursy specjalistyczne inżyniera (technika) strzałowego spełniają wymogi dla pełnienia od 1 lipca 2017 r. funkcji kierownika działu techniki strzałowej. Podobnie wygląda sprawa w przypadku osoby posiadającej kwalifikacje osoby dozoru ruchu w specjalnoći górniczej – technika strzałowa, która ukończyła w/w kurs.
  Natomiast kurs specjalistyczny dla „nowych” osób kierujących działem techniki strzałowej odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 112 ust. 2 – 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, czyli szkolenie organizuje i prowadzi przedsiębiorca lub na jego zlecenie jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową posiadająca odpowiednią kadrę oraz niezbędne środki umożliwiające właściwe szkolenie. —– Skąd takie twierdzenie !!!!!!!!!

  1. Cześć Waldemar
   Takie jest stanowisko Wyższego Urzędu Górniczego. Sprawdź tutaj:

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.