Jakie wyróżniamy stopnie górnicze?

Miesiąc grudzień to czas w którym branża górnicza świętuje. W dniu 4 grudnia wszyscy górnicy obchodzą tradycyjne święto górnicze, czyli tzw. Barbórkę. Jest to również czas, w którym organizowane są tzw. Karczmy Piwne. W trakcie tej tradycyjnej uroczystości nadawane są stopnie górnicze, które uprawniają do noszenia munduru górniczego. Mundur górniczy jest wyrazem tradycji, symbolem przynależności do górniczego stanu oraz szczególnego uznania dla ciężkiej i odpowiedzialnej pracy górników. Z mojego doświadczenia wiem, że osoby, które otrzymują stopień górniczy, automatycznie dostają mundur górniczy, który jest w przeważającej części finansowany przez pracodawcę. W dzisiejszym artykule skupię się na opisaniu stopni górniczych oraz wyjaśnię jak wygląda procedura nadawania tych stopni i z czego to wynika. Będzie również o honorowych szpadach górniczych.

Pisząc ten wpis opieram się przede wszystkim na swoim doświadczeniu oraz na:
1. Ustawie z dnia 14 lutego 2003 roku o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych (Dz. U. z 2020 r. poz 1362).
2. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2003 roku w sprawie stanowisk służbowych, stopni górniczych, wzorów mundurów górniczych i honorowej szpady górniczej.

Jakie wyróżniamy stopnie górnicze i jak można je uzyskać?

Stopniami górniczymi nadawanymi pracownikom górnictwa oraz innym osobom wyróżniającym się w dziedzinie górnictwa są:
1. Górnik:
a) I stopnia
b) II stopnia
c) III stopnia
Tak informacyjnie dodam, że górnik I stopnia jest wyżej w hierarchii od górnika II i III stopnia.

Dystynkcje górnika I stopnia na naszywce szmuklerskiej

2. Technik górniczy
a) I stopnia
b) II stopnia
c) III stopnia

Dystynkcje technika górniczego II stopnia na naszywce szmuklerskiej

3. Inżynier górniczy
a) I stopnia
b) II stopnia
c) III stopnia

Dystynkcje inżyniera górniczego I stopnia na naszywce szmuklerskiej

– Stopnie: górnika, technika górniczego i inżyniera górniczego nadaje kierownik jednostki organizacyjnej działającej w górnictwie (czyli np. pracodawca).
– Stopień inżyniera górniczego może być nadawany osobom posiadającym wyższe wykształcenie.
– Stopień technika górniczego może być nadawany osobom posiadającym wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
– Stopnie górnika mogą być nadawane osobom posiadającym kwalifikacje górnicze.

4. Dyrektor górniczy
a) I stopnia
b) II stopnia
c) III stopnia

Dystynkcje dyrektora górniczego III stopnia na naszywce szmuklerskiej

5. Generalny honorowy dyrektor górniczy

Dystynkcje generalnego honorowego dyrektora górniczego na naszywce szmuklerskiej

Stopień górniczy generalnego honorowego dyrektora górniczego nadawany jest osobom za szczególne zasługi w dziedzinie górnictwa.

6. Generalny dyrektor górniczy
a) I stopnia
b) II stopnia
c) III stopnia

Dystynkcje generalnego dyrektora górniczego I stopnia na naszywce szmuklerskiej

Stopnie: dyrektora górniczego, generalnego honorowego dyrektora górniczego oraz generalnego dyrektora górniczego nadaje minister właściwy do spraw energii, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej działającej w dziedzinie górnictwa.
Stopień generalnego dyrektora górniczego i dyrektora górniczego mogą być nadawane osobom posiadającym wyższe wykształcenie.

7. Generalny dyrektor górnictwa

Stopień generalnego dyrektora górnictwa jest nadawany przez Prezesa Rady
Ministrów. Przysługuje on:
1) ministrowi właściwemu do spraw energii;
2) sekretarzowi stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw
energii odpowiedzialnemu za sprawy górnictwa;
3) Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego;
4) Głównemu Geologowi Kraju;
5) podsekretarzom stanu w urzędach obsługujących organy administracji rządowej
odpowiedzialnym za sprawy górnictwa.
W przypadku osób, o których mowa w punktach 3–5, stopień generalnego dyrektora górnictwa nadawany jest na wniosek ministra właściwego do
spraw energii.

Generalny dyrektor górnictwa (minister)
Generalny dyrektor górnictwa (podsekretarz stanu)

Szczegółowe wytyczne komu można przyznać dany stopień górniczy, są opisane we wspomnianym na początku artykułu Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Honorowa szpada górnicza.

Honorowa szpada górnicza przyznawana jest osobom zatrudnionym w przemyśle wydobywczym oraz pracownikom innych środowisk związanych z górnictwem przez kierownika jednostki działającej w dziedzinie górnictwa. Wyróżniamy trzy rodzaje honorowych szpad górniczych.

Jak w praktyce odbywa się nadawanie stopni górniczych?

Opiszę ten proces biorąc pod uwagę tylko moje doświadczenia. Ty możesz mieć inny punkt widzenia więc jeśli będziesz mieć uwagi to podziel się swoimi spostrzeżeniami w komentarzu.
W przypadku nadania po raz pierwszy stopnia górniczego odbywa się to w ten sposób, że przełożony wypełnia wniosek o nadanie stopnia dla swojego pracownika. Wzór wniosku znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
(pobierz wniosek). Następnie wniosek trafia do kapituły górniczej mojej firmy, która weryfikuje czy osoba wskazana we wniosku, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu oraz wymagania wewnętrzne firmy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zamawiany jest mundur górniczy razem z czako na koszt firmy. Dyplom nadania stopnia górniczego jest wręczany oficjalnie w trakcie Karczmy Piwnej. Osoba odbiera dyplom mając już na sobie mundur górniczy. Każde kolejne nadanie stopnia górniczego polega na dołożeniu kolejnej rozetki na naszywce szmuklerskiej lub na zmianie dystynkcji (np. z inżyniera górniczego na dyrektora górniczego). Nie trzeba więc zamawiać nowego munduru.

Czy są jakieś profity po otrzymaniu stopnia górniczego?

Wewnętrzna satysfakcja i prestiż przede wszystkim. Dodatkowo fakt, że zostaliśmy docenieni jest bezcenny. No bo w końcu stopnie górnicze oraz honorowe szpady górnicze są honorowymi wyróżnieniami pracowników górnictwa oraz innych osób mających zasługi
w dziedzinie górnictwa.  Mundur górniczy jest symbolem przynależności do górniczego stanu, wyrazem tradycji i szczególnego uznania dla ciężkiej i odpowiedzialnej pracy górniczej.

Osoby posiadające uroczysty mundur górniczy uprawnione są do jego noszenia podczas:
1) świąt państwowych;
2) Dnia Górnika;
3) uroczystości dekoracji orderami, odznaczeniami państwowymi i odznakami;
4) uroczystości nadania stopnia górniczego i wręczenia honorowej szpady górniczej;
5) innych uroczystości, ceremonii i wystąpień ważnych dla środowiska górniczego.

Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się na temat wzorów mundurów, szpad górniczych i odznak stopni górniczych to zachęcam Cię do zapoznania się z tym plikiem >>> sprawdź

Z górniczym pozdrowieniem
Piotrek

Powiązane wpisy:
1. Kto może zostać Kierownikiem Ruchu Zakładu Górniczego?
2. Ważne daty dla górnika.
3. Opracowania pytań egzaminacyjnych.

 1. Janusz

  Panie Piotrze.
  Jestem w pełni wielkiego uznania dla pana wkładu na wytłumaczenie krok po kroku
  dotyczące kolejnych stopni górniczych.
  Każdy kto chce mieć komplet informacji w temacie stopni górniczych znajdzie tutaj to czego szuka.
  Z górniczym pozdrowieniem
  Janusz Sz

 2. Wojtek

  Niezła strona i kawał dobrej roboty.
  Proszę o określenie gradacji stopni (który stopień jest wyższy górnik pierwszego czy drugiego stopnia?) – moim zdaniem jest to niejasne.
  Pozdrawiam, Wojtek.

  1. Wojtek dzięki za to spostrzeżenie. Pierwszy stopień jest najwyżej w hierarchii. Później jest drugi i trzeci oczywiście 🙂

   1. Jacek

    I stopień jest najniższy w hierarchii. Podejrzewam literówkę 😀

    1. Jacku a skąd taka teoria? I stopnień jest najwyższy w hierarchii.

     1. Jacek

      Douczyłem się 🙂 Teoria z własnego przekonania a nie faktów. Myślałem że liczba „kropek” na naszywce szmuklerskiej oznacza stopień, trochę to wbrew logice. 1 oznacza III stopień a 3 oznacza I stopień hmmm

     2. Wyższy stopień = większa ilość guzików. Tak ma logikę. Guziki się doszywa a nie odrywa 😉

     3. Ciekawa teoria. Co rozumiesz przez wyższy stopień?
      Zgodnie z Rozporządzeniem I stopień ma 3 młoteczki, II stopień ma 2 młoteczki, III stopień ma 1 młoteczek.
      Zachęcam do doedukowania się w tym temacie. Logika nie ma tutaj nic do rzeczy.

 3. Gosia

  Po ilu latach jest nadawany III stopień Inżyniera górniczego ??

  1. Nie jest to określone w przepisach. Zależy to od pracodawcy.

 4. Waldek

  Jak to jest możliwe że ludzie będący nauczycielem w szkole ,nauczycielem historii po politycznym awansie do władz kopani z dnia na dzień nosi emblematy dyrektora górniczego trzeciego stopnia jak raz był na wycieczce w kopalni na dole albo i nie był i nie ma żadnego wykształcenia górniczego – a jest takich osób w górnictwie bardzo wiele ????

  1. Witaj
   Rozumiem Twoją frustrację i zgadzam się z tym, że takich przypadków jest wiele. Stopnie dyrektora górniczego nadaje Minister Energii na wniosek przedsiębiorcy. W ministerstwie wniosek jest weryfikowany i albo wyrażana jest zgoda nadania stopnia albo wniosek jest odrzucany jeśli nie spełnia wymogów rozporządzenia. Osobiście znam przypadki gdzie wniosek został odrzucony. Ale jeśli kandydat spełnia wymagania prawne to wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie. Zachęcam do zapoznania się z wymaganiami opisanymi w rozporządzeniu w sprawie stopni górniczych.
   Pozdrawiam

 5. Technik elektryk

  A jaki stopień powinien mieć technik elektryk pracujący na dole kopalni 25 lat?

  1. A na jakim stanowisku pracuje? Jest w dozorze?

 6. swot

  Witam, z wykształcenia jestem inżynierem elektrykiem ale losy tak się potoczyły że pracuję jako operator kolejek. Czy w takim razie jest szansa na mundur górniczy w legalny sposób?

  1. Cześć
   Oczywiście, że masz możliwość uzyskania munduru w całkowicie legalny sposób. Wszystko zależy od Kierownika jednostki organizacyjnej w dziedzinie górnictwa (czyli od Twojego przełożonego), który nadaje stopnie górnicze tj.: górnika, technika lub inżyniera górniczego.
   Pozdrawiam

 7. Marek

  Witam Napisaliście że
  Stopień technika górniczego może być nadawany osobom posiadającym wykształcenie średnie lub średnie branżowe.to technik górniczy
  Czyli elektryk (młodszy starszy itp.) pracujący na ścianie z wykształceniem średnim
  bo dozór to inżynier górniczy ????

  1. Cześć Marek
   Jeśli ktoś ma wykształcenie średnie to nie powinien otrzymać stopnia inżyniera górniczego bo do tego jest potrzebne wykształcenie wyższe (dyplom min. inżyniera).
   Mając wykształcenie średnie możesz otrzymać stopień technika górniczego. Szczegóły są w Rozporządzeniu.
   Pozdrawiam

   1. Marek

    Dzięki za odpowiedź
    A jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać technika górniczego??

   2. Marek

    A jakie warunki trzeba spełnić co zrobić żeby dostać stopień technika górniczego Dzięki za odpowiedzi

    1. Aby uzyskać dyplom Technika górniczego III stopnia trzeba mieć wykształcenie średnie (technik) i pracować na stanowisku dozoru w kopalni lub innym przedsiębiorstwie działającym w dziedzinie górnictwa i geologii.

 8. Łukasz

  Witam
  Czyli jeśli jestem po technikum górniczym ale pracuje jako górnik (a nie w dozorze) to nie należy mi się stopień Technika górniczego?
  A jak otrzymać szpadę i kordzik? (mam nadany górnik I stopnia)

  1. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie stanowisk służbowych, stopni górniczych, wzorów mundurów górniczych i honorowej szpady górniczej – nie należy się jeśli nie pracujesz w dozorze.
   Honorowa szpada górnicza przyznawana jest osobom zatrudnionym w przemyśle wydobywczym oraz pracownikom innych środowisk związanych z górnictwem przez kierownika jednostki działającej w dziedzinie górnictwa.
   Co do kordzika to przepisy nic nie mówią na jego temat. Decyzje podejmuje kierownik.

 9. Ula

  Witam, czy szpadę górniczą może otrzymać kobieta?

  1. Tak
   Honorowa szpada górnicza przyznawana jest osobom zatrudnionym w przemyśle wydobywczym oraz pracownikom innych środowisk związanych z górnictwem przez kierownika jednostki działającej w dziedzinie górnictwa.

 10. Elmonter

  Pracując na kopalni xx lat wiem że z pracowników kopalni nie wszyscy mają mundury, ale zawsze mają Panie z biurowców. Na dodatek zawsze mają wygurowane stopnie i odznaczenia jakie nie ma górnik odchodzący na emeryturę…

  1. Damian

   Święta prawda. Czasami osoby pracujące po 30 lat na odkrywce, nie mają munduru o odznaczeniach nie mówiąc. Za to administracyjni, zawsze wystrojeni. Akurat ci, którzy pracują najciężej, są pomijani.

 11. Damian

  Rozpocząłem swoją pracę jako górnik. Mam wykształcenie średnie, ale nie techniczne. Wykształcenia górniczego, również nie posiadam. Czy jest możliwość, że kiedykolwiek zostanę wyróżniony, do posiadania munduru górniczego?

  1. Tak jest taka możliwość i zależy to od Twojego pracodawcy, ewentualnie od przełożonego, który może wnioskować o nadanie Ci stopnia górniczego a tym samym mudnduru górniczego.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.