Dopuszczenie maszyny do pracy w wyrobisku

Pojawia się nowa maszyna na kopalni. Czy można od razu zacząć pracować tą maszyną w ruchu zakładu górniczego?

 

?;

Otóż nie. Dzisiejszy artykuł będzie właśnie o tym co należy zrobić, aby być w zgodzie z prawem, a jednocześnie szybko i sprawnie rozpocząć pracę naszym nowym sprzętem. Po pierwsze, co rozumiemy pod pojęciem nowy sprzęt? Są to maszyny i urządzenia, które nie koniecznie są nowe, ale nigdy w przeszłości nie pracowały w Twojej kopalni. Dotyczy to również maszyn wynajmowanych od firm podwykonawczych.

Artykuł 114 ust. 1 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze jasno określa, że „Oddanie do ruchu w zakładzie górniczym obiektów, maszyn, urządzeń i ścian, jak również dokonywanie ich istotnych zmian konstrukcyjnych lub istotnych zmian warunków eksploatacji, wymaga zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego”.

Ok, czyli praktycznie rzecz biorąc, kierownik ruchu zakładu górniczego może zezwolić na pracę takiej maszyny w ruchu i będzie ok. Ale jak ma to zrobić? Przecież nie musi się znać na wszystkich maszynach, a skąd może wiedzieć, że akurat ta, która trafiła na jego kopalnię nadaje się do eksploatacji? I tu znów przepisy dość precyzyjnie określają co należy zrobić. A mianowicie artykuł 59 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego mówi, że „Zezwolenie, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy, na oddanie do ruchu maszyn i urządzeń jest wydawane na podstawie protokołu komisyjnego odbioru technicznego tych maszyn i urządzeń”.

Co się z tym wiąże? Otóż KRZG musi najpierw powołać komisję, która będzie się zajmowała odbiorem tego typu maszyn czy urządzeń. Kto może wchodzić w skład takiej komisji? Mogą to być poszczególne osoby dozoru podlegające kierownikowi jak również inni specjaliści czy eksperci w konkretnej dziedzinie. Kierownik ruchu powinien jednym zarządzeniem lub pisemnym poleceniem służbowym ustalić skład takiej komisji po to, aby w przyszłości nie trzeba było jej za każdym razem powoływać gdy tylko jakaś nowa maszyna pojawi się na kopalni. Komisja taka w składzie określonym w poleceniu służbowym lub zarządzeniu zbiera się i dokonuje sprawdzenia maszyny.

Co taka maszyna powinna posiadać, żeby mogła być dopuszczona do ruchu?

Podczas odbioru maszyny komisja powinna sprawdzić przede wszystkim czy maszyna jest sprawna oraz czy posiada deklarację zgodności (CE), dokumentację techniczną oraz instrukcję obsługi. Nie spełnienie któregoś z tych warunków powoduje, że maszyna nie powinna być dopuszczona do ruchu. Specjalnie napisałem „nie powinna” bo w praktyce różnie bywa, ale chciałbym aby każdy miał świadomość tego, że w przypadku jakiegoś niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku z udziałem takiej maszyny, wyjdzie na jaw, że została ona dopuszczona bez spełnienia wszystkich warunków, to konsekwencje dla komisji i KRZG będą opłakane.

Natomiast jeżeli wszystkie warunki są spełnione to sporządzany jest protokół komisyjnego odbioru technicznego, który jest podpisywany przez wszystkich członków komisji, a na końcu jest zatwierdzany przez kierownika ruchu, który automatycznie po jego podpisaniu zezwala na oddanie maszyny do ruchu.

Taka procedura dotyczy wszystkich maszyn niezależnie czy należą do właściciela zakładu górniczego czy do firmy podwykonawczej wykonującej usługę na zlecenie kopalni. Warto też pamiętać o tym, że w maszynach mobilnych powinna znajdować się gaśnica oraz apteczka pierwszej pomocy.

W duży skrócie to tyle. Gdyby były jakieś pytania to przesyłajcie proszę w formie komentarzy lub na maila piotrkrzeminski82@gmail.com .

 

 1. Piotr

  Po pierwsze – maszyn się nie dopuszcza do ruchu. KRZG wydaje zezwolenie na oddanie do ruchu. Dopuszcza się tylko niektóre, ściśle określone rozporządzeniem, rodzaje maszyn i urządzeń i robi to tylko i wyłącznie jeden człowiek w RP – Prezes WUG.
  Po drugie – podczas odbioru TECHNICZNEGO maszyny komisja powinna sprawdzić przede wszystkim czy maszyna jest sprawna, czy posiada deklarację zgodności (CE), CZY JEST OZNAKOWANIE ZNAKIEM CE NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ, CZY POSIADA DOKUMENTACJĘ TECHNICZNO – RUCHOWĄ WYDANĄ PRZEZ PRODUCENTA A W NIEJ instrukcję obsługi i czy jej budowa, wyposażenie i działanie jest zgodne z dokumentacją techniczno – ruchową.
  Po trzecie – jeżeli wszystkie warunki są spełnione to sporządzany jest protokół komisyjnego odbioru technicznego, który jest podpisywany przez wszystkich członków komisji. KRZG na podstawie tego protokołu osobnym pismem zezwala na oddanie do ruchu ww. maszyny. Zatwierdzenie protokołu odbioru technicznego nie jest automatycznym zezwoleniem na oddanie do ruchu.

  1. Cześć Piotr
   Dziękuję Ci za cenne uwagi.
   1) Wiem, że maszyn nie dopuszcza się do ruchu – pewnie nie spodobał Ci się tytuł artykułu – w dalszej jego części opis jest już zgodny z Twoimi sugestiami czyli piszę o „oddaniu do ruchu maszyn i urządzeń…” – ale uwaga jak najbardziej trafna,
   2) napisałem, że maszyna musi być sprawna – wydaje mi się to oczywiste 🙂 Natomiast co do pozostałych zapisów to napisałem o deklaracji zgodności, dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi. I zgadza się, że budowa, wyposażenie i działanie ma być zgodne z dokumentacją techniczno – ruchową – taki zapis można zamieścić w protokole odbioru technicznego.
   3) Co do sporządzania osobnego pisma zezwalającego na oddanie do ruchu to nie jest to konieczne. Od kilku lat stosuję zapis w protokole odbioru technicznego „zezwalam na oddanie do ruchu” pod którym podpisuje się KRZG i taki protokół jest automatycznie pismem zezwalającym na oddanie do ruchu maszyny – wielokrotnie inspektorzy OUG to sprawdzali i nie było co do tego uwag. Myślę, że to jest kwestia indywidualnego podejścia KRZG – po co mnożyć papiery skoro można to załatwić na jednym świstku.
   Bardzo Ci dziękuję za uwagi i obiecuję poprawę 🙂
   Czekam na inne sugestie
   Pozdrawiam Cię serdecznie

 2. Kuba

  Witam,
  Mam pytanie, jeżeli biorę firmę zewnętrzną, która ma wykonać usługę transportu ziemi na terenie zakładu to czy jest potrzeba robić oddanie do ruchu urzadzeń na których pracują tj samochodów ciężarowych?

  1. Cześć
   Tak jest taka potrzeba a nawet konieczność.

 3. Nick

  A na jakiej podstawie samochodów ciężarowych, skoro art. 114 PGG mówi wyłącznie o obiektach, maszynach urządzeniach i ścianach?…

  1. Na tej samej podstawie dopuszczasz samochód ciężarowy (to też jest maszyna).

 4. Daiwd

  A czy taczka (ręczna) też podlega odbiorowi?
  – to przecież też jest urządzenie do transportu materiałów?
  Chciał bym zobaczyć minę KRZG jak dostanie taki protokół do podpisania 🙂

 5. Dominik

  Witam!
  W takim razie jakie są różnice w dopuszczeniu do stosowania , a oddaniem do ruchu? Jaki przepis to reguluje?

  1. Witaj Dominik
   Ustawa PGiG:
   Art. 113. 1. W ruchu zakładu górniczego stosuje się wyroby, które:
   2) zostały określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 15, spełniają wymagania techniczne określone w tych przepisach, zwane dalej „wymaganiami technicznymi”, zostały dopuszczone do stosowania w zakładach górniczych oraz oznakowane w sposób określony w tych przepisach (mowa tutaj o Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych wraz z późn. zmianami).
   2. Decyzję w sprawie dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych, zwaną dalej „dopuszczeniem”, wydaje Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, jeżeli wyrób spełnia wymagania techniczne.

   Art. 114. 1. Oddanie do ruchu w zakładzie górniczym obiektów, maszyn, urządzeń i ścian, jak również dokonywanie ich istotnych zmian konstrukcyjnych lub istotnych zmian warunków eksploatacji, wymaga zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego.
   2. Oddanie do ruchu w zakładzie górniczym, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1: podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń, obiektów podziemnego zakładu górniczego stanowiących ściany prowadzone
   w warunkach specjalnych oraz obiektów podziemnego zakładu górniczego stanowiących oddziały eksploatujące partie złóż rud miedzi w warunkach specjalnych, jak również dokonywanie ich istotnych zmian konstrukcyjnych lub istotnych zmian warunków eksploatacji, wymaga pozwolenia wydanego, w drodze decyzji, przez właściwy organ nadzoru górniczego.

   Także oddanie do ruchu i dopuszczenie do stosowania są to dwie odrębne sprawy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.